Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako je projekt ureditev cest v Zbiljskem gaju že vključen v NRP Občine Medvode in bo že izveden v letošnjem letu. Ureditev parka je vključena v projekt "Zbiljski gaj / Vaški trg – središče za vse generacije".


Ureditev cest in parka v Zbiljskem gaju

Vanjao Vanjao  –  19. 04. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pozdravljeni,

Zivimo na naslovu Zbiljska cesta 119 in glasujem za asvaltiranje ceste v naso ulico, saj je edina, ki je pescena, kar povzroca kar nekaj slabe volje.

Predlagam pa tudi ureditev travnatega parka v Zbiljskem gaju ter da ga opremite z igrali in fitnesom na prostem. To bi bilo za naso sosesko super povezovalna pridobitev.

 

Hvala in lp

Vanja Obstetar

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pescena cesta povzroca preglavice zaradi lukenj ki nastajajonin jih je potrebno ves cas filati, zastajanja vode na cesti, praha in vnosa peska v hiso, kar povzroca umazanijo in skodo v sami hisi. 

Park, ki ga predlagam, bi delovalnpovezovalno za sosesko, veliko je malih otrok na ulici, ki jim je sedaj meja plocnik s cesto. Fitness naprave pa bi bil zelo izkoriscen, saj smo kar sportna soseska in bi pasalo, da tam naredimo piko na i, po zalljucku treningov iz okolice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asvaltirati cesto v ulico in pa ureditev parka, ki sameva in propada.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Zbiljska cesta 119 in celotna ulica. 

Park v Zbiljskem gaju

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do 1.7 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov