Drevored v okolici OŠ Medvode

Anže Jenko Anže Jenko  –  21. 04. 2021  –  KS Medvode - center
53.jpg
53.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Povprečna temperatura se v Sloveniji zelo hitro dviguje. Še posebej so visokim temperaturam izpostavljena mesta, zato jih je treba ustrezno prilagoditi na prihajajoče vedno hujše podnebne spremembe. Pri blaženju podnebnih sprememb in njihovih posledic imajo veliko vlogo zelene površine, predvsem drevesa. Drevesne krošnje prestrezajo padavine, prispevajo k zmanjšanju tveganja za poplavo in erozijo tal, zrak ohlajajo in zmanjšujejo njegovo onesnaženost, zmanjšujejo obremenitev s hrupom, zagotavljajo biotsko pestrost in prispevajo k estetski podobi mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se ob cestah na občinskih parcelah zasadi drevorede visokih in razvejanih drevesnih vrst (platana, divji kostanj, lipa ipd.). Konkretneje predlog obravnava okolico Osnovne šole Medvode. Velik del območja predstavljajo zelene površine (travniki in zelenice), le malo pa je dreves. Še posebej je malo dreves ob cestah, ki območje obkrožajo. Pločnike ob cestah vsakodnevno uporabljajo vrtčevski otroci, šolarji, obiskovalci zdravstvenega doma, uporabniki športnega in otroškega igrišča ter sprehajalci. Drevesa bi pešcem in kolesarjem nudila zavetje pred soncem in dežjem, krasila bi njihovo pot, dodatno pa bi za udobje poskrbele klopi. Teh je ob poteh res malo – nekaj jih je na igriščih in, ker ni drugih, pogosto pešci in predvsem mladi za druženje, uporabljajo kar klop avtobusnega postajališča ob športni dvorani. Drevo in klop bi bila dobrodošla tudi na avtobusnem postajališču ob vrtcu, do katerega je bil nedavno izgrajen pločnik. Drevored bi, poleg ostalih naštetih funkcij, postal pomemben nosilec identitete prostora – tako, kot na primer vsi poznamo grajski drevored divjih kostanjev v Ljubljani, pa Napoleonov drevored lip v Logatcu ipd.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se lahko delno izvede s participacijo občanov – prebivalci pomagajo pri saditvi dreves in izdelavi ter postavitvi klopi. Vrtčevski in osnovnošolski otroci lahko sodelujejo pri manjših opravilih (zalivanje dreves od posaditvi). Tako bi bili prebivalci že od samega začetka ponosni na nov drevored in bi ga vzeli za svojega ter zanj pozorno skrbeli. S sodelovanjem med prebivalci pri takih projektih se veča pripadnost skupnosti in s tem kvaliteta življenja v mestu. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Drevored bi krasil ceste okoli območja Osnovne šole Medvode, predel Medvode center.

Številke parcel v lasti Občine Medvode: 121/31, 122/11, 123/15, 124/18, 125/16, 127/13, 276/49, 276/50, 126/10, 125/14, 124/12, 122/8, 123/12.

Vse k. o. 1973

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ni določen.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.Vrednost projekta: 8000 €

Zaradi bližine daljnovoda se v okviru projekta lahko zasaja le nižja drevesa ali sadno drevje.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Datum objave 18. 05. 2022


  Načrtovanje

  V sodelovanju s predlagateljem načrtujemo podrobnosti projekta.

 • Datum objave 26. 10. 2022


  Se izvaja

  S predlagateljem smo določili vrsto dreves in lokacijo klopi. Izvajalec je izbran, projekt bo izveden v mesecu novembru, ki je najbolj primeren za sajenje novih dreves.

 • Datum objave 05. 12. 2022


  Izveden

  Ob Vrtcu Medvode smo zasadili drevored s 23 lipami in postavili 2 novi klopi. Končna vrednost projekta znaša: 7.983,68 EUR