Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, prav tako ni pridobljenega soglasja DRSI, zato se projekt izloči iz glasovanja.


Ureditev pločnika

tina_4 tina_4  –  23. 04. 2021  –  KS Zbilje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred trgovino v Zbiljah se konstantno dogaja, da vozniki parkirajo na pločniku. Nekateri to naredijo celo tako, da se iz nasprotne smeri zapeljejo čez prehod za pešce (ne moti jih niti to, da je pešec na prehodu, zgodilo se je celo, da je voznik trobil pešcu z otroškim vozičkom, ki je bil na prehodu, zato da bi se umaknil) in parkirajo na pločniku ter se nato najbrž odpravijo v trgovino. Žalostno, saj imajo urejeno parkišče 20 metrov stran. Pešci se morajo tako parkiranim vozilom umakniti na kolesarsko stezo ali pa na stopnišče od trgovine, če želijo mimo. Pešci z otroškimi vozički in osebe na invalidskih vozičkih pa včasih ne morejo mimo drugače kot po cestišču. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se med cestišče in kolesarsko stezo (vsaj na območju prehoda za pešce) postavijo stebrički. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt ni zahteven, zvrtati bi bilo treba luknje v asfalt, vstaviti stebričke v luknje in zabetonirati. Ne vem, če je za to treba dobiti kakšna dovoljenja, nato je treba izbrati (lokalnega) izvajalca in prijaviti gradbišče.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Zbilje, pred trgovino Zorman. Pločnik je najbrž občinska last.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

31. 7. 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov