Ta projekt ni bil izglasovan.

Slovenska zastava v vsako gospodinjstvo.

MIRKO JAVERŠEK MIRKO JAVERŠEK  –  26. 04. 2021  –  KS Sora
57.jpg
57.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dvig narodne zavesti ob praznovanju 30. letnice samostojne države Slovenije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Skupen nakup slovenskih zastav za vsako gospodinjstvo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvesti skupno naročilo in izbrati ponudnika.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

KS Sora

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do praznika 25.6.2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri financiranja niso potrebni.


Vrednost projekta: 4000 €

Projekt ni izvedljiv do dneva državnosti (25. junij 2021) ampak kasneje v letu 2021.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov