Ta projekt ni bil izglasovan.

Javna razsvetljava Sora (relacija Hiša kulinarike - Sora 40 )

MIRKO JAVERŠEK MIRKO JAVERŠEK  –  26. 04. 2021  –  KS Sora
58.jpg
58.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog povečuje prometno varnost. Ob rekonstrukciji ceste so bila izvršena vsa zemeljska dela, vključno s kabelsko kanalizacijo in stojnimi mesti za svetilke

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev 6 kandelabrov iz armiranega poliestra v višini h=6m, ter montažo varčnih svetilk tip:

GE SMBT 60W, ter kabliranje z vodnikom NYY-J 5X10 mm2.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ponudba izvajalca JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., je že pridobljena. Dela se lahko pričnejo nemudoma. Številka ponudbe: 1-6826-4569-BG, v znesku 5.480 eur.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Zemeljska dela so že izvedena.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Izvedba je možna takoj.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri niso potrebni.


Vrednost projekta: 5500 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov