Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako bi bilo potrebno predhodno izdelati ustrezni projekt in pridobiti potrebna zemljišča.


Šolska ulica - umirjanje prometa

Nina Mitrović Nina Mitrović  –  27. 04. 2021  –  KS Pirniče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja težavo ozke ceste od glavne ceste pri bivšem vrtcu do pešpoti, ki vodi nad zaprto cesto do OŠ Pirniče in vrtca. Gre za zelo ozko cesto brez pločnikov, na kateri se ne moreta srečati dva avtomobila. Ta cesta je v jutranjem času precej prometna, velik problem je, da po njej hodijo otroci v šolo in se nimajo kam umikati avtomobilom. Še posebej nevaren je nepregleden ovinek na z betonskim blokom zaprti cesti za avtomobile. Tam se otroci velikokrat pripeljejo s kolesom ali skirojem in ker nekateri avtomobili iz smeri glavne ceste precej hitro pripeljejo, je tam nevarnost prometne nesreče. Promet na tej cesti se dodatno povečuje, ker se po njej vozijo nekateri občani, ki nadaljujejo pot preko mostu čez Bošnico in naprej preko travnika proti šoli.

Na cesti je tudi vedno več sprehajalcev, ki gredo preko zaprte ceste v smeri igrišča pod osnovno šolo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se na konkretnem cestnem odseku izvedejo dela za umirjanje prometa v korist najranljivejših udeležencev v prometu. Cesta je tudi sicer v zelo slabem stanju in se zaradi nekaterih nestrokovno izpeljanih posegov delno poseda, kar je pripeljalo do "stiskanja" oz. poškodb nekaterih podzemnih infrastrukturnih vodov (sicer so luknje na cesti na nek način koristne, saj preprečujejo še večje hitrosti). 

Na zaprtem delu ceste pod šolo bi bilo smiselno postaviti nekaj klopi in zasaditi kakšno drevo. Tudi, če bo ta del ceste služil med tednom za šolsko parkirišče, ga lahko občani s pridom uporabijo med vikendi in med počitnicami. Postavitev nekaj klopi z zvišanim sedalom bo omogočila starostnikom udoben počitek med sprehodom. Nekateri starejši se namreč ne odpravijo na sprehod, ker na poti nimajo dovolj priložnosti za počitek.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pripraviti je potrebno celovit projekt sanacije ceste in nove prometne ureditve skladno s principi umirjanja prometa. Hitrost prometa bi morala biti do največ 30 km/h. Vendar v slovenski kulturi vožnje prometni znak ni dovolj, zato je potrebno sprojektirati tudi postavitev fizičnih naprav za umirjanje prometa, ki onemogočijo prehitro vožnjo (npr. sinusoidne grbine, zoženje vozišča...). Ker gre za izredno ozko cesto z omejenim naborom ukrepov, bi bilo smiselno razmisliti o ukrepu oblikovanja prometne površine (tlakovanja, barva...). Glej primer umirjanja prometa v Juršovki pri Ljutomeru: https://www.google.com/search?q=jur%C5%A1ovka+ureditev+prometa&rlz=1C1GCEB_enSI917SI917&sxsrf=ALeKk03lH0seU75--nERm9ezENZXaogYhw:1619543618974&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=UTa1yS8u9wI90M%252CoMJIZJpi43-QuM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQRdIyBiWW_qyT84DIGe7iqYBcnxA&sa=X&ved=2ahUKEwiwqe2Q9p7wAhUBr6QKHRj6Dh0Q9QF6BAgQEAE&biw=1920&bih=937#imgrc=Mj-NPIiPY31V8M

Ker se cesta nadaljuje na zaprti del, namenjen samo pešcem in kolesarjem, bi bilo smiselno hkrati z nekaj klopmi in zasaditvijo urediti še ta del poti.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvedel v Zgornjih Pirničah na obstoječi javni cesti.:

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt bi se izvedel v času med 1. 7. 2021 in 1. 9. 2022. Cilj je, da se ta del šolske poti uredi do naslednjega šolskega leta in promovira kot varna šolska/vrtčevska pot v času Evropskeg tedna mobilnosti 2022. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Sodelovanje v času priprave projekta umirjanja prometa.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov