Ta projekt ni bil izglasovan.

Iniciativa za duševno zdravje (IDZ)

Lenka Vilar Lenka Vilar  –  01. 05. 2021  –  KS Medvode - center
67.jpg
67.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je epidemija Covida-19 in z njim karantenske odredbe načela duševno zdravje ljudi.

Projektni predlog naslavlja ranljiv del naše občine - vse, ki so se znašli v stiski in doživljajo težave na področju duševnega zdravja.

Izziv, katerega se želimo lotiti, je združiti vse strokovne delavce občine Medvode na področju duševnega zdravja in spodbuditi medsebojno sodelovanje, da ustvarimo prostor med preventivo ter kurativo. Težava, s katero se srečujemo v Sloveniji je, da v zdravstvu ni več mest za obravnavo duševnih stisk oz so čakalne vrste predolge in se s tem simptomatika pri ljudeh slabša.

Tako v šolah kot v zdravstvenem domu zaznavamo težave, da nimamo kam več napotiti otrok, mladostnikov ali staršev, zato smo se na pobudo Ksenje Kos iz OŠ Preska zbrali v skupini IDZ, da zapolnimo ta prazen prostor.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. Kurativno - preventivne dejavnosti (delavnice za anksiozne in depresivne, nemotivirane in odklonilne otroke in mladostnike vseh naših osnovnih šol) na katerih bomo ponudili orodja za premagovanje stisk in razvoja samoregulacije.

2. Oblikovali bomo podporno mrežo strokovnjakov, kamor bomo lahko napotili ljudi v stiski, če se znajdejo pred predolgo čakalno listo v zdravstvu.

3. Izobraževanje za vse strokovne delavce naše občine, ki delajo z ljudmi (šole, vrtci, CSD, policija, zdravstveni dom ...).

4. Javno seznanjanje naših občanov z nivoji stresa in regulacijo stresa (kako poskrbeti zase) preko člankov v občinskem časopisu, letaki, plakati ...

5. Podporna mreža za starše otrok in mladostnikov v obliki rednih srečanj skupin.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Raziskava na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov občine Medvode (Filozofska fakulteta Ljubljana). Cena: 0 EUR

2. Izobraževanje za vse strokovne delavce občine Medvode (šole, vrtci, CSD, ZD, policija ...) na temo razvoja in učenja  samoregulacije,ki ga bodo izvedle dr.Tamara Trobentar, Erika Trampuš, Ksenja Kos. Cena: 3000 EUR

3. Psihosocialno svetovanje in delavnice za otroke in mladostnike vseh vrtcev in šol:

- SKUPINA ZA ANKSIOZNE je skupina za mladostnike zadnje triade OŠ, ki jih bosta izvajali na 14 dni celo šolsko leto Erika Trampuš in Barbara Kavčnik na OŠ Preska. Cena: 0 EUR

- SAMOPODOBA IN RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN je skupina za dijake, ki jo bo izvajala Pina Gorišek na 14 dni celo šolsko leto v klubu Jedro. Cena: 5 EUR na osebo (skupaj letno: 1000 EUR)

- SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE IN RAZVOJ IDENTITETE - "ČE VEŠ KDO SI, VEŠ KAM GREŠ" je skupina za mladostnke zadnje triade OŠ, ki jo bo izvajala Jana Brelih Humar na 14 dni skozi celo šolsko leto na OŠ Simona Jenka Smlednik. Cena: 0 EUR 

4. Predavanja in podporne skupine za starše:

- Predavanje OZAVEŠČANJE O POMEMBNOSTI STARŠEVSKE UMIRJENE ENERGIJE ZA OTROKOV RAZVOJ je predavanje za starše vrtčevskih otrok, ki ga bo izvajala Nika Tramte. Govori o navadah in prepričanjih, ki se nezavedno prenašajo skozo rodove in kako jih prekiniti. Cena: 35 EUR na udeleženca 

- Delavnica POMEN OTROKOVE POVEZANOSTI S STARŠI je delavnica, ki je namenjena staršem vrtčevskih oz predšolskih otrok. Izvajalka Nika Tramte bo predstavila, kako povezanost vzpostaviti in jo vsakodnevno ohranjati. Cena: 35 EUR na udeleženca

- PODPORNA PROCESNA SKUPINA ZA STARŠE, ki bi se srečevala enkrat mesečno skozi šolsko leto in je namenjena otrokom prve triade OŠ, bi delovala pod vodstvom Nataša Leban. Cena 5 eur na udeleženca

5. Organizirali bomo SUPERVIZIJO za strokovne delavce OŠ pod vodstvom Ksenje Kos in Nataše Leban. Skupinska srečanja se bi izvajala 1x mesečno. Cena potnih stroškov: 200 EUR

6. Delo v Zdravstvenem domu Medvode:

- PROJEKT PRESAJALNEGA TESTA  (ACE), kjer se identificira rizične otroke ob splošnem zdravniškem pregledu, ki bi lahko v odraslosti razvili odvisnost ali druga bolezenska stanja. Projekt bi izvajala Anja Radšel (vprašalnik bo oblikovala Ksenja Kos v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Ljubljani, oddelkom za psihologijo). Cena: 0 EUR

- predavanje DELO Z ZAHTEVNEJŠIMI KLIENTI za zdravsvene delavce, CSD, policijo, šole in vrtce bo izvedla Sanja Kosi. Cena: 35 EUR na udeleženca

7. Organizacijski del:

- promo filmi, sodelovanje s prostovoljci, oglaševanje ... bo izvajal Rok Tomšič.

- Letaki in plakati z izobraževalnimi vsebinami za osveščanje javnosti na področju stresa bosta izvedli Ksenja Kos in Erika Trampuš.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

- Klub Jedro, Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode. Parcelna številka: 342/4

- Vse OŠ v Medvodah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

1. 9. 2021, tekom celotnega šolskega leta. Naš projekt bo kontinuiran razvojni projekt in se ne bo končal po koncu Participativnega proračuna. Oblikovan je tudi za online verzijo.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Vrednost projekta: 7000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov