Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V proračunu Občine Medvode so vsako leto zagotovljena sredstva za financiranje tovrstne gasilske opreme, ki se med društvi razdeli skladno z razdelilnikom Gasilske zveze Medvode, zato je projekt izločen iz glasovanja.


Oprema za gasilce PGD Preska-Medvode

DEJAN KRAJAČIĆ DEJAN KRAJAČIĆ  –  02. 05. 2021  –  Preska
70.jpg
70.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Opreme nimajo gasilci nikoli dovolj. V letu 2020 so z občino Medvode kupili novo vozilo z veliko dodatne opreme in je to je bil tudi kar velik zalogaj za samo društvo  - okrog 120 tisoč. Sedaj pa najbolj potrebujejo zaščitno opremo za same gasilce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po pogovoru z gasilci. Ti potrebujejo: 5 kosov škornji Volkl 1200 EUR, 5 parov rokavic za TRE 225 EUR, 8 kosov čelade Casco za TRE s pripadajočo opremo 2800 EUR in 5 kosov oblek za TRE in gozdne požare 2900 EUR. Skupaj vrednost 7125 EUR.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup opreme za gasilce v vrednosti 7.125 EUR

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

PGD Preska-Medvode, Škofjeloška cesta 31, 1215 Medvode .

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do konca leta 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov