Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog, ki se nanaša na postavitev hitrostne ovire, je že zajet znotraj predloga "Umiritev prometa v Sori" (zap. št. 120), zato se predlagatelj strinja, da se ta predlog izloči iz glasovanja.


Umiritev prometa s cestnimi grbinami v ulici med Sora 33 do Sora 44f

Mario Mario  –  02. 05. 2021  –  KS Sora
71.jpg
71.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Omenjena ulica med Sora 33 - Sora 44f ima ob vstopu prometne znake, da je dovoljeno samo za lokalni promet, omejitev 30km/h in pa znak za oviro na cesti-ležeči policaj.

Od tega se NIČ ne upošteva, cestne grbine oz. ležečega policaja pa sploh ni na cesti!

1. Po tej ulici se dnevno vozi 90% oseb, ki ne živijo v tej ulici in uporabljajo cesto samo kot bližnjico na poti v Topol oz. obratno.

2. Nekateri vozijo zelo hitro in s tem ogrožajo stanovalce v ulici, še posebej otroke!

3. V ulici je 9 hiš in skupaj okoli 20 otrok, ki se dnevno nahajajo ob/na cesti!

Dodatno so zgrajene še 4 nove hiše, ki se prodajajo in lahko predvidevamo, da bo kmalu naseljenih še več otrok.

Potrebna je čim hitrejša obravnava po postavitvi cestnih grbin na več odsekih v naši ulici.

Cesta je dokaj nepregledna saj se na obeh straneh vstopa v klanec in rahel ovinek, poleg tega pa so tu še škarpe, brežine, ograje in žive meje, ki dodatno zakrivajo poglede.

Na cesti se dnevno nahaja veliko otrok in je NUJNO potrebno narediti nekaj na varnosti, preden se kateremu otroku kaj zgodi! 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev cestnih grbin na vsaj 3 delih te ulice za umiritev prometa!

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev betonskih cestnih ovir oz. grbin

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Občinska cesta JP 751971

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čimprej zaradi VARNOSTI OTROK!

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov