Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Predlagatelj ni predvidel dodatnih virov financiranja.


Avtomatiziran sistem izposoje koles, e-koles

Mateja Krivograd Verhnjak Mateja Krivograd Verhnjak  –  02. 05. 2021  –  KS Medvode - center
74.jpg
74.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Občina Medvode je zelo razvejana in z avtomatizirano izposojo bi dosegli še večjo trajnostno mobilnost v prometu. Zmanjšala bi se uporaba avtomobilov za manjše opravke v mestu, saj bi bilo mogoče vrniti kolesa na drugih postajah. Široka uporaba tovrstnih sistemov namreč lahko prispeva k zmanjšanju zastojev avtomobilskega prometa, zmanjšanju onesnaževanja in podnebnih sprememb ter prihranku časa udeležencev v prometu, obenem pa prispevajo k izboljšanju zdravja ljudi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev vsaj dveh postaj z avtomatizirano izposojo koles, saj je ob današnjem tempu življenja dokazano, da si ljudje prej izposodijo kolo, kot pa če morajo v izposojevalnico koles (recimo Zavod Sotočje), ki ima omejen delovni čas. Te avtomatizirane izposoje koles so zaživele že v več občinah v naši okolici in določen delež ljudi jih uporablja.

S časoma bi lahko sistem rastel in bi postavili več postaj in tudi e-kolesa.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postaje s kolesi bi se postavile recimo v centru Medvod in recimo v Pirničah ali v Smledniku, pri šoli.

Pri teh sistemih je potrebna registracija uporabnika, določitev PIN številke in kartica za uporabo.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Celotna občina Medvode, postaje za kolesa bi bile na zemlji v občinski lasti, recimo blizu Knjižnice Medvode, pri Zavodu Sotočje, pri OŠ Smlednik

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

leta 2021, 2022

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri financiranja so na voljo v okviru evropskih sredstev za trajnostni razvoj in mobilnost


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov