Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Podani predlog ni skladen z Občinskim lokacijskim načrtom, prav tako za izvedbo projekta ni pridobljeno soglasje lastnika, zato je projekt neizvedljiv. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.


Otroško igrišče s klopcami za druženje

Mateja Krivograd Verhnjak Mateja Krivograd Verhnjak  –  02. 05. 2021  –  KS Smlednik
76.jpg
76.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V naselju Dragočajna živi veliko otrok, v naslednjih letih pa je načrtovanih še kar nekaj preselitev večinoma družin z otroki. Otroci se podijo po travnikih, poljih, njivskih površinah, cestah, gozdovih in kmetje so upravičeno jezni. Če bi jim namenili prostor, kjer lahko varno plezajo, se igrajo,..bi rešili marsikatero zamero.

Poleg tega tudi prebivalci Dragočajne, obeh naselij nismo povezani. S prostorom za druženje, kot je klopca ob otroškem igrišču bi dosegli, da bi prišlo do naključnih druženj med starši. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ograjeno igrišče za otroke, za mlajše in starejše, klopce in koše za smeti. Igrišče bi moralo biti namenjeno tako za najmlajše (tobogan, hišica in gugalnica) kot tudi za malo starejše ( plezalo)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je pripraviti prostor, podlago. Postaviti otroško igralo (hišica s toboganom, dvojna gugalnica) in kompleksnejše igralo (plezalo). Postavitev ograje, dveh klopi in koša za smeti.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Občina bi morala pridobiti soglasje katerega od lastnikov parcel. Po veljavni prostorski zakonodaji je potrebno pri načrtovanju večjih novih poselitev (OPPN) predvideti tudi površine za otroška igrišča, povečanje kapacitet šole,..

Občina takrat, ko je to načrtovala ( v prejšni sestavi občinske uprave ) tega ni storila. Prav je, da sedaj popravi to napako.

Trenutno še potekajo pogovori o soglasjih z lastniki parcel.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

leto 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov