Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj ni podal ocene vrednosti projekta, strokovna komisija pa je ocenila, da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Žlebe 13 in 13g

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  03. 05. 2021  –  Polhograjci 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Jemo prah in se vozimo po jamah, kljub večkratni intervenciji.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da bi imeli eno samo javno luč v križišču na vrhu klanca ("Stezca") in asfalt do ceste, ki pelje proti vikendom na "Planino". Ponoči je nepregledno križišče za pešce in invalida z vozičkom. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

To vi veste! Postavitev enega samega droga za javno razsvetljavo in položitev (lahko samo protiprašnega) asfalta. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Vogal - trikotnik parcele 292/2, asfalt mimo parcel št 291/2, 290, 289 in dalje proti "Planini". 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ko ga vi potrdite, sprejmete, želja vseh najbližjih krajanov.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Prispevati nekaj zemljišča, kot smo ga že v preteklosti in del sofinanciranja. 

 

Predlagatelj projekta: Jože Pavšič


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov