Ta projekt ni bil izglasovan.

Poploščenje fitnesa v naravi

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  03. 05. 2021  –  KS Zbilje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev prostora fitnesa na Zbiljski dobravi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Položitev plošč okoli fitnes naprav.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izkop in položitev gumi plošč. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Zbiljska dobrava. Parcelna št. 675/10. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj: Ivan Majerle


Vrednost projekta: 6000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov