Ta projekt ni bil izglasovan.

Poligon z grbinami oz. "pumptrack" v PRESKI

Luka Kajtna Luka Kajtna  –  03. 05. 2021  –  Preska
82.jpg
82.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gre za krožno pot, ki je sestavljena iz grbin in ovinkov in je namenjena kolesarjem, na voljo pa bo tudi uporabnikom skirojev, rolerjev in rolk. V svetu gorskega kolesarstva je pumptarck  že dobro uveljavljen, saj ga uporabljalo tekmovalci za priprave na tekmovalno sezono. Namenjen pa je seveda vsem, tudi otrokom za hitrejšo osvojitev vožnje s kolesom in osnov tehnike vožnje v naravi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Do sedaj je medvoška občina na svojem območju postavila že dve taki progi, in sicer pri športni dvorani v Medvodah in Zg. Prirničah. Glede na to, da je naselje Preska zelo gosto poseljeno območje z veliko športa željnih prebivalcev, predvsem mladimi družinami, bi bilo smiselno nameniti ta del proračuna v tovrstno infrastukturo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Glasovanje za ta projekt.... Potrditev investicije občinskih svetnikov.... Izbira lokacije (npr. Bonovec).....Projektna dokumentacija..... Izbira izvajalca... Gradbena dela... Otvoritev jesen 2021 ali pomlad 2022

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

k.o. Preska, številka parcele 193/14 ali katerakoli druga lokacija na območju naselja Preska

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Jesen 2021 ali pomlad 2022

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Sofinanciranje KS Preska ŽlebeVrednost projekta: 20000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov