Ta projekt ni bil izglasovan.

Vgradni trampolini ob Zbiljskem jezeru

kaja kaja  –  03. 05. 2021  –  KS Zbilje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

aktivno preživljanje prostega časa v naravi

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

postavitev večih vgradnih trampolinov ob zbiljskem jezeru, predlagam zagraditev da se preprači da bi trempoline uporabljali tudi labodi, mogoče bi se jih lahko postavilo v trenutno otroško igrišče ob jezeru, ki je že zagrajeno, in ima kar nekaj neiskoriščene površina (na mestu napihljivega tobogana ki ga ni več, in nedelujočega vlakca) pomembno je da so trampolini vgradni, in ne samostoječi, kar poveča varnost. predlagam pa več manjših, premera do 2 m. lep primer je v športnem parku koper ali pri kavarni Lokus ob koseškem bajerju

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

nakup in vgradnja trampolinov, izkop lukenj za trampoline

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

zbiljesko jezero, igrišče ob zbiljskem jezeru

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

kadarkoli, čimprej, 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Vrednost projekta: 4000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov