Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Podani predlog ni dovolj konkretiziran, da bi se lahko določile vse potrebne aktivnosti in preverila ocena vrednosti projekta, prav tako niso pridobljena soglasja lastnikov zemljišč. Predlagatelj je bil k dopolnitvi pozvan, vendar predloga ni dopolnil. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.


Sankališče

kaja kaja  –  03. 05. 2021  –  Preska

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

preživljanje prostega časa v naravi tudi v zimskem času

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

predlagam da se ob tekaški stezi bonovec uredi tudi sankališče za otroke, in mogoče tudi sprehajalna pot ki omogoče sprehode s sankami, saj se bomo s tem izognili da bi pohodniki z otrokih na sankah po nepotrebnem uničevali tekaško stezo, za otroke pa bi priskrbeli kvalitetno in varno  sankališče, kar bi tudi omogočala souporaba zasneževalnih topov ki so že locirani na bonovcu. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

ali sečnja dela gozda, da se pridobi strma površina ali nasutje in oblikovanje hriba... 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

bonovec

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

pred zimo :D

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov