Ta projekt ni bil izglasovan.

Nadstreški na avtobusnih postajališčih

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  04. 05. 2021  –  KS Pirniče
89.jpg
89.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potnikom bolj uporabno avtobusno postajališče. Spodbujanje uporabe javnega prometa. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev nadstreškov na posameznih avtobusnih postajališčih mestnega prometa (tip ANV, glej prilogo, uporablja LPP).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Etapna postavitev glede na prostorske možnosti. Začeli bi na postajališčih, ki so locirana na javnem zemljišču (3 postajališča).

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

 • Vikrče - nasproti "Kovača"
 • Zgornje Pirniče - pred "Mercatorjem"
 • pred parkom ob domu KS. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

1. 7. 2021 - 31. 12. 2022 - v predvidenem časovnem obdobju.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj projekta: Aleksander Hiršman


Vrednost projekta: 20000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Luka Jerkovič

  Sedaj ko se rekonstruira cesta skozi Spodnje Pirniče, bi lahko en nadstrešek planirali tudi pri gasilskem domu, kjer je sedaj postajališče. Lahko pa bi naredili nadstreška na obeh straneh ceste. Če stoji sam steber (kot je sedaj) vse skupaj izgleda precej žalostno. Dobro bi bilo, da se doda tudi displeje, da se vidi, kdaj bo prišel avtobus (tako kot na resnih postajališčih po Lj.), da veš, ali boš čakal 5min ali eno uro. Vozni red avtobusa pa je poglavje zase. Da vozi na 1 uro je čisto neuporabno (morali bi prilagoditi vozni red tudi mladini, ki ima dnevni urnik bolj tempiran v jutranjem in popoldanskem času, kar pomeni da bi v tem terminu peljal vsaj 2x v eni uri) .

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov