Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost projekta ni ustrezna, saj predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamični predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Gre za preobesežen projekt, ki je deloma že zajet znotraj projekta "Ureditev mestnega jedra", ki je že uvrščen v NRP Občine Medvode, hkrati pa je zanj potrebno predhodno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za vode in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.


Sprehajalna pot ob reki Sori

Gasper Bohinc Gasper Bohinc  –  04. 05. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomankanje sprehajalnih poti, lepih kotickov, klopc za obcudovanje reke in okolice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam sprehajalno pot na levem bregu Sore od koncne avtobusne postaje LPP do sotocja z reko Savo. Ureditev poti bi pomenila odstranitev grdih vrtickov ob nogometnem igriscu ki kazijo podobo Medvod. Pot naj bi bila urejena z tlakovci/asfaltom. Siroka naj bi bila cca. 2 metra, ob poti bi bile postavljene klopce za pocitek in uzivanje ob reki. V Medvodah bi s tem  pridobili promenado na kateri bi v letnem casu lahko ponujali sladoled, razlicne osvezitve; v jesenskem casu pecen kostanj, pozimi pa bi imeli novoletno okrasitev ter kuhano vino. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- odstraniti vrticke

- zravnati zemljo da se uredi pot

- poloziti tlakovci/asfalt

- postaviti klopci in smetnjaki

- postaviti kioske ki jih bi lahko oddajali v najem razlicnim ponudnikam pijac, slodoleda itd.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Medvode, predvidevam da je v obcinski lasti.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Smiselno cim prej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Zal, nisem.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov