Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega višino sredstev, ki je na voljo za KS Zbilje. Zato je predlog izločen iz glasovanja.


Asfaltiranje in podaljšanje poti ob Zbiljskem jezeru

Gasper Bohinc Gasper Bohinc  –  04. 05. 2021  –  KS Zbilje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Veliko turistov in domacinov prihajajo na Zbiljsko jezero, vendar lokacija ne ponuja dolge in urejene poti, niti klopce ob jezeru. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje ali polaganje tlakovcev na sprehajalni poti ob jezeru da bi mamice lahko vozickale, postavitev klopcev da bi lahko uzivali v pogledu na jezero, ter po moznosti podaljsanje poti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- asfaltiranje poti

- postavitev klopc

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Zbilje, ob Zbiljskem jezeru od kavarne Dotik do gostilne Sestica in po moznosti dalje. Predvidem da je v obcinski lasti 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Zel, nisem.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov