Ta projekt ni bil izglasovan.

Komunikacijska točka Pirniče (info/galerija)

Aljaž Rezar Aljaž Rezar  –  04. 05. 2021  –  KS Pirniče
96.jpg
96.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Info točke oziroma oglaševalskih mest za družbeno-kulturno dejavnost v občini Medvode, kakor v KS Pirniče, uradno sploh ni. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagamo postavitev take točke v Pirničah pri Domu krajanov. Bistvo našega predloga je, da se s komunikacijsko oglasno točko vključimo tudi v strateški načrt preobrazbe občine, ki predvideva tudi vpeljavo novih le-teh. 

Bistvo našega predloga je, na kulturen in sodoben način omogočiti obveščanja občanov o prireditvah v občini, kakor tudi ustvarjalcem tematskih razstav nuditi ''galerijsko'' postavitev njihovih izpovedi. 

Galerijo bi umestili ob južnem pročelju (dolgi prazni steni) Doma krajanov. Projektno in likovno (glej načrt med fotografijami), obdelano kraju, času in namenom primerno. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi izvedli s pomočjo participativnega proračuna, kot dobrobit za ustvarjalce družbeno-kulturnih programov, kakor tudi za obveščanje krajanov. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

V ta namen smo že opravili aktivnosti s KS Pirniče (predsednikom) glede prostora, izrisali naše videnje umeščenosti komunikacijske točke in pridobili informativno vrednost projekta na parceli s številko 454/9.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt bi izvedli, če je le mogoče, v letu 2021, saj 7. 1. 2022 KUD Pirniče praznuje 90. letnico ustanovitve in bi temska zunanja-galerijska razstava bila eden izmed dogodkov celoletnega praznovanja. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vse aktivnosti smo dosedaj izvedli brezplačno, kar bi storili tudi pri postavitvi z deli, ki jih lahko opravimo kot laiki. Skrbništvo nad Komunikacijsko točko Pirniče bi prevzel KUD Pirniče s partnerji - društvi v KS Pirniče. 


Vrednost projekta: 16000 €

Glede na izkušnje s podobnimi lesenimi objekti je komisija povečala ocenjeno vrednost projekta.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov