Ureditev makadamske poti Vikrče - Spodnje Pirniče

Jernej Golja Jernej Golja  –  25. 06. 2022  –  KS Pirniče
slika_ceste.png
slika_ceste.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Priljubljena peš pot postane povsem neprehodna v deževnih in zimskih razmerah. Hkrati se zato kot obvod hodi po bližnjih kmetijskih zemljiščih (polja, travniki, itn.).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev makadamske poti v celotni dolžini ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev in sanacija makadamske površine po celotni dolžini poti.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

1975 - 1210 - Javno dobro 1975 - 1061/2 - Občina Medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Čimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni potrebnoVrednost projekta: 10000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Mmf

  Pomembna peš pot za okoliške prebivalce. Podpiram pobudo.

  1  | 
  1
  0
  Ni odgovorov
 • Falcon

  Odlična pot za popoldanski sprehod, vendar je velik problem ko je mokro je veliko blata. Urejena makadamska pot bi bila rešitev.

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
 • Datum objave 29. 03. 2023


  Čaka na izvedbo

  Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 12.000 evrov.

 • Datum objave 03. 04. 2023


  Načrtovanje

  Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.