Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Komisija je predlagatelja dvakrat pozvala k dopolnitvi projekta z natančno določitvijo trase in soglasjem lastnika zemljišča. Ker se predlagatelj ni odzval, se projekt ne uvrsti na glasovanje.

Odvodnjavanje iz ceste na Golem Brdu

Premože Premože  –  28. 06. 2022  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev odvajankja vode iz ceste

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pri vradnji ceste odvajanje ni bilo urejeno.Polozene so bile cevi pod cesto,na drugi strani pa ni bilo marejenega izpusta v potok oziroma za to primerno mesto.Ob nalivih ta voda preprosto tece po cesti oziroma po parcelah kjer dela škodo,tudi na stavbah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pregled in ureditev odvajanja vode

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Konkretno pri meni Golo Brdo 1m sta dva jaska ki sta speljana na ta nacin kot sem ga opisal.Lastnik parcele sem jaz tako,da tukaj ne bo problema.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Po planu

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Pripravljen sem tudi fizicno pomoc pri izvedbi.
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov