Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Na tej lokaciji je načrtovana izgradnja novega vodovoda in vodohrana, ko se bo hkrati obnovilo tudi cestišče, zato se predlog ne uvrsti na glasovanje.

Preplastitev asfalta v Spodnjih Studenčicah ob vodnem zalogovniku.

Matejko Trampuš Matejko Trampuš  –  18. 07. 2022  –  Polhograjci 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfalt je v zelo slabem stanju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odstranitev stare uničene asfaltne prevleke in položitev nove.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev stare uničene asfaltne prevleke in položitev nove.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Spodnje Studenčice ob vodnem zalogovniku.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

2023 - 2024

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

ne
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • NatašaP

  Problem asfalta ob spodnjem vodohramu je v tem, da podlaga ni bila nikoli utrjena. Ob asfaltiranju ceste skozi spodnji del vasi do malo nad Čadeži, je ostalo nekaj materiala, ki so ga potem položili na neutrjeno vozišče ter obljubili, da bodo pri nadaljevanju rekonstrukcije začeli tam, kjer cesta še ni bila utrjena. V naslednji fazi je občinska uprava oziroma tudi takratni odbor VS na to pozabil in so z rekonstrukcijo nadaljevali tam, kjer je bil asfalt končan in ne tam, kjer je bilo konec utrjene podlage. S tem je občinska uprava seznanjena, določen je bil celo termin za rekonstrukcijo tega dela, vendar je bil takrat menda razlog, da se dela niso izvedla neugodno vreme, potem korona, zdaj pa najbrž spet nekaj tretjega... Zgolj v opombo, da gre za že načrtovano prenovo, ki bi jo občinska uprava morala imeti v planu. Lp, Nataša

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov