Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt se ne uvrsti na glasovanje saj urejanje vodotokov ni v pristojnosti Občine Medvode.

Jez iz skal na reki Sori

Darko Darko  –  23. 07. 2022  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Višina Sore

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Jez iz skal 30 do 50 cm višine. Vodostaj Sore in boljše življenje v in ob Sori.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pripeljati in položiti skale

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Sora pod enim od mostov

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Ko je voda nizka

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov