Merjenje hitrosti v Valburgi

Suzana Grabec Suzana Grabec  –  25. 08. 2022  –  KS Smlednik
Postavitev radarja ali table za merjenje hitrosti
Postavitev radarja ali table za merjenje hitrosti

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na cesti v Valburgi, od autobusne postaje Hraše proti gasilskemu domu Smlednik večina voznikov vozi precej hitreje kot 50km/h. Zaradi odprte ceste prihaja do veliko prehitevanja kar za pešce in druge voznike lahko predstavlja nevarnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev radarja ali postavitev table ("vi vozite") za meritev hitrosti. Posledično upam, da se bo zmanjšala hitrost voznikov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postaviti radar ali tablo ("vi vozite") za meritev hitrosti.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Valburga, na enemu izmed drogov javne razsvetljave med parcelami št. 1970 601/30, 600/30, 600/7, 598/1 ali 412/6.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Čimprej saj je ob cesti šolska pot po kateri se vsak dan sprehaja veliko otrok, poleg tega pa ob cesti živi veliko šolskih in predšolskih otrok.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/Vrednost projekta: 3500 €

Občina Medvode nima vzpostavljenega lastnega sistema merjenja hitrosti s stacionarnimi radarji, zato namestitev stacionarnega merilnika ni možna. Vzpostavitev sistema bi presegla najvišjo dovoljeno vrednost projekta. Na glasovanje se uvrsti postavitev table "VI VOZITE" na tem odseku.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 4.500 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 13. 11. 2023


   Izveden

   V Valburgi smo ob državni cesti namestili nov prikazovalnik hitrosti "VI VOZITE". Končna vrednost projekta znaša 3.500 EUR.