Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt se ne uvrsti na glasovanje, saj predlagateljica ni pridobila soglasja lastnika zemljišča ali določila druge lokacije.

Modularni sistem lesenih desk za sprostitev in počitek

Nika Erjavec Nika Erjavec  –  30. 08. 2022  –  Preska
Primer modulov na nabrežini reke Save
Primer modulov na nabrežini reke Save

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Da bi čim več ljudi spodbudili k hoji v naravo. Obiskovalci gozda bi se lahko med sprehajanjem na teh lesenih modulih odpočili, se bodisi zatekli v senco v vročih dneh ali ogreli na soncu v hladnejših dneh, lahko bi prebrali kakšno knjigo v miru, le meditirali in poslušali gozd, pojedli malico ali prišli zgolj na klepet.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev lesenih modulov dimenzioniranih po merah človeškega telesa, ki služijo počitku in sprostitvi v gozdu. Posamezne module je mogoče organizirati tako, da tvorijo otoke različnih velikosti in se z lahkoto prilagajajo terenu gozda.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preverili bi v gozdu, kakšne velikosti modulov bi pasale konkretno. Potem bi pri priznanem slovenskem podjetju, ki izdeluje tovrstne module, module izbrali in naročili ter jih postavili v gozd.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Gozd med Presko in Žlebami. Leseni moduli bi lahko stali v bližini trim steze Bonovček, kot mi je znano namreč, so postavljeni na občinski zemlji. Alternativa; k.o.: 1976; parcela 329/1.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov