Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt se ne uvrsti na glasovanje, saj na lokaciji ni elektro priključka, ki je nujno potreben za postavitev omarice z AED.

Postavitev AED

Majaklr Majaklr  –  06. 09. 2022  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Najbližji AED je čisto na koncu Seničice cca 5min vožnje stran ali v Preski pri blokih cca 8min vožnje stran. Velik delež starejšega previvalstva, ki bi jim kdaj ta AED prišel prav.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev AED na ekološkem otoku, ki je v lasti občine

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev stojala in namestitev AED

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Zemlja v lasti občine Medvode, k.o Golo Brdo št. parcele 1175.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov