Ta projekt ni bil izglasovan.

Informativno - kulturni kozolčki

Aljaž Rezar Aljaž Rezar  –  07. 09. 2022  –  KS Pirniče
Skica kozolčkov
Skica kozolčkov

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Pirničah in niti v Medvodah ni nobenega urejenega prostora za oglaševanje dogodkov v občini. S projektom postavitve kozolčkov ob steno stavbe Kulturnega doma Pirniče, bi rešili dve problematiki. Kot prvo, pridobimo prostor, kjer bi na urejenem prostoru imeli možnost oglaševanja dogodkov, ki se dogajajo v Pirničah in Medvodah. Ob enem bi del prostora postal tudi galerija na prostem za likovne umetnike, fotografije gledaliških predstav ter tudi za zunanje umetnike, ki bi želeli razstaviti svoja fotografska ali slikarska dela. Kot drugo pa damo pomenski videz stavbi, ki mnogim sploh ni poznana. S kozolčki namreč zapolnimo ogromno prazno belo steno ob cesti, ki je neizkoriščena. Stavbi s tem damo še zunanji pomen, saj svojega notranjega nosi že od leta 1954, od kar je bila zgrajena

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev kozolčkov, ki jih prilagam v projektnem načrtu v prilogi. Postavitev vključuje 3 kozolčke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predpriprave bomo opravili člani Kulturno umetniškega društva Pirniče - očistili in pripravili prostor za izvedbo. Potem pa bi izvajalec, izbran po principu najugodnejšega, opravil dela.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Na stavbi Kulturnega doma Pirniče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt bi se izvedel v spomladanskem, poletnem ali jesenskem obdobju.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne. Smo pa člani KUD Pirniče pripravljeni opraviti zgoraj zapisane predpriprave na izvedbo projekta. Pridobil sem tudi že realno oceno projekta, ki je 15.000 eur.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 15000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov