Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se izloči iz glasovanja.

Ureditev avtobusne postaje

Aljaž Rezar Aljaž Rezar  –  08. 09. 2022  –  KS Pirniče
Projektna skica
Projektna skica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V letošnjem letu 2022 smo v Zgornjih Pirničah, pod gostilno Mihovec, dobili novo avtobusno postajališče oz. novo infrastrukturo. Da bi postajo dokončno uredili, predlagam postavitev cipres oz. grmičevja ob postaji.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se postaja uredi in s tem da lep in moderen izgled na Medvoško infrastrukturo. Postavljene ciprese bi obenem nudile tudi ščit za čakajoče potnike pred dežjem, vetrom in nudile senco ob vročih sončnih dneh. Predlagam, da se ciprese postavijo po celi dolžini tega dela ceste, da se uredi celotno območje ob pločniku.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kot predlagatelj bi pomagal pri izbiri izvajalca in zalivanju cipres ob prvi posaditvi. Drugače pa bi potem izvajalec postavil ciprese.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

218/5 1974 ZGORNJE PIRNIČE - točna lokacija iz zemljiškega katastra. Ob avtobusni postaji je del zemljišča še občinskega, tako da na tem delu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Kadarkoli v tem obdobju, najbolje da v spomladanskem času.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Stanovalci spodnjih hiš smo pripravljeni pomagati pri pripravi zemljišča za postavitev cipres in nekateri bi sponzorsko prispevali del denarja za projekt.Dokumenti (1)Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov