Defibrilator v Zbiljah (Žeje)

Kalan Kalan  –  09. 09. 2022  –  KS Zbilje
218.jpg
218.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Imamo jih samo v spodnjem delu vasi, in bi bilo pametno da je tudi v zgornjem delu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Posatvitev defibrilatorja v vasi Zbilje (žeje)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

pridobitev soglasja za postavitev na objekt.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Nekje v vasi Zbilje (ŽEJE)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Takoj , ko bi dobili dovoljenje za montažo.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Nism.Vrednost projekta: 4000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 4.000 evrov.

  • Datum objave 15. 05. 2023


   Izveden

   Na naslovu Zbilje 8 smo namestili nov AED. Zemljevid mreže AED v občini Medvode: https://www.medvode.si/objave/171. Lastnik je sam pripravil električni priklop na objektu. Končna vrednost projekta: 3.040,24 EUR.