Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika na trasi od Štefanca do Lipe. Iz tega razloga se projekt ne uvrsti na glasovanje.

postavitev ležečih policajev

m26 m26  –  09. 09. 2022  –  KS Pirniče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi umirjanja prometa na cesti Spodnje Pirniče (od "Lipe" do glavne ceste Spodnje Pirniče). Cesta nima pločnika in predstavlja nevarnost za vse pešce, predvsem za otroke, zaradi prehitrih voznikov. Ležeči policaj je pred leti že bil nameščen, vendar so ga iz meni neznanih razlogov odstranili in nikoli več vrnili nazaj.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namestitev več ležečih policaje, ki bi umirili promet in zelo povečali prometno varnost.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namestitev več ležečih policajev (2 do 3).

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

k.o. 1975 - parceli 1129 in 1047/2 cesta je v občinski lasti

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Karin Sovinc

  Super predlog. Vozniki vozijo iz smeri golf igrišča skozi križišče pri Lipi proti Vikrčam kar 100 km/h. Nihče očitno ne ve, da je tam križišče in da je omejitev 50 km/h. Ta odsek je zelo nevaren, zato pred križiščem lahko namestili kakšen ležeči policaj, oziroma 2. Če ga na spodnji cesti skozi Spodnje Pirniče lahko toliko postavijo, bi lahko kakšnega tudi zgoraj.

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov