Mežnarija, naša hiša, naša mladost

Mirko Bizant Mirko Bizant  –  09. 09. 2022  –  Polhograjci 2
Mežnarija, kašča z cerkvijo.jpg
Mežnarija, kašča z cerkvijo.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vas Žlebe je tesno povezana z romarsko cerkvijo sv. Marjete. Ob projektu obnove same cerkve sv. Marjete se je vas še bolj povezala. Na večjem številu srečevanj in shodov v in ob Mežnariji - Kašči so krajani ugotovili da predstavljata objekta z vsemi kulturnimi dogodki posebno vrednost za vas s širšo okolico.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Mežnarija s Kaščo je že do sedaj zagotavljala pomembno kulturno središče z raznimi projekti (Občina Medvode, samostojni umetniki), LAS, taborniška in skavtska srečanja, duhovna obnova mladih. Prav zaradi navdušenja pri mladih in ob podpori starejših krajanov bo obnova Mežnarije s Kaščo predstavljala dobro osnovo za stalnejšo obliko druženja v vasi. Župnija je že do sedaj zagotavljala princip odprtih vrat.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Župnija Preska ima za take posege skupino strokovnjakov, ki so usposobljeni voditi izpeljavo takih projektov, tako z idejnimi projekti, projektiranjem kot kakovostnim nadzorom izvajanja del. Predlagani posegi so bili strokovno opredeljeni z večkratnimi ogledi in sondiranjem, ter v celoti potrjeni s posebnim ZVKD izdelanim mnenjem, ki ga predlagatelj ima in ga ne more predložiti zaradi omejenega obsega prilog.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt se bo izvajal v naselji Žlebe, konkretno v območju zaščitenega spomenika. Priloženo je soglasje lastnika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt se bo izvajal med 15 marcem 2023 do 31 avgusta 2023. Ob skrbno načrtovanem posegu in primernem izvajalcu je tak časovni okvir možen in predstavlja I. fazo sanacije obeh objektov Mežnarije in Kašče.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Zaradi namena posega nismo pridobili nobenega vira sofinansiranja, se pa je dosedanje delo na pripravi projekta, predvideno delo na vodenju projekta in organizaciji ocenjuje na okoli 12 % vrednosti po popisu del in predstavlja najmanj 2.800 EUR prispevka lastnika objektov.


Dokumenti (3)


Vrednost projekta: 25000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 26.000 evrov.

  • Datum objave 14. 08. 2023


   Se izvaja

   V sodelovanju s predlagateljem in lastnikom smo pripravili vse potrebno za začetek projekt. Izvajalec je že pričel z deli.

  • Datum objave 13. 11. 2023


   Izveden

   V sodelovanju s predlagateljem in Župnijo Preska smo izvedli obnovo Mežnarije s Kaščo v Žlebeh. Obnova mežnarije je obsegala odstranitev obstoječega tlaka v objektu ter izvedbo nove betonske plošče. Sanirali smo razpoke v temelju objekta. Ponekod je bilo potrebno temelje podbetonirati. Obnovili smo fasadni omet po navodilih ZVKD ter kamniti zid v kleti. Okoli objekta je bila izvedena nova hidroizolacija ter ureditev odvodnjavanja z vgradnjo drenažnih cevi. Obnova kašče je obsegala obnovo fasadnega ometa ter izvedbo nove hidroizolacije ter ureditev odvodnjavanja z vgradnjo drenažnih cevi. Končna vrednost projekta: 25.639,93 EUR.