Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 25.000 EUR za posamičen predlog. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.

Stacionarni radarji v okolici šole, vrtca in igrišča na svetju (2 radarja)

svetje svetje  –  09. 09. 2022  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

- zmanjšanje hitrosti avtomobilov v oklici igrišča, šole in vrtca - predvsem za večjo varnost otrok

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- postavitev stacionarnih radarjev na cesti mimo igrišča in vrtca, šole, zaradi česar bodo vozniki primorani zmanjšati hitrost, saj bodo v nasprotnem primeru sankcionirani

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- čim prej, nakup radarjev in postavitev

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

- igrišče in šola svetje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

- leta 2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

ne
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov