Stacionarni radarji v okolici šole, vrtca in igrišča na svetju (2 radarja)

svetje svetje  –  09. 09. 2022  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

- zmanjšanje hitrosti avtomobilov v oklici igrišča, šole in vrtca - predvsem za večjo varnost otrok

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- postavitev stacionarnih radarjev na cesti mimo igrišča in vrtca, šole, zaradi česar bodo vozniki primorani zmanjšati hitrost, saj bodo v nasprotnem primeru sankcionirani

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- čim prej, nakup radarjev in postavitev

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

- igrišče in šola svetje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

- leta 2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

neČe želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov