Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt krepko presega zgornjo dovoljeno vrednost 25.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Za izvedbo ustrezne klančine je potrebno prestaviti vse komunalne vode, ki potekajo v območju podhoda (glavni plinovod, kanalizacija, vodovod), za kar pa je potrebno pridobiti, poleg soglasij upravljavcev teh vodov, tudi dovoljenje Slovenskih železnic. Je pa predlagani projekt zajet v projektu "Loške kolesarke poti", ki je že uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Medvode.

Ureditev podhoda v Preski

pa pa  –  11. 09. 2022  –  Preska
DDB9DB60-C147-43B4-951C-5A450388FB4B.jpeg
DDB9DB60-C147-43B4-951C-5A450388FB4B.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Center Medvod se vse bolj razvija a žal določenim skupinam ljudi (gibalno oviranim, mamicam z vozički, itd) iz Preske in okoliških vasi ostaja peš nedostopen. Klančina za podhod pod železniško progo je namrec izredno strma in za vozičke neprimerna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Za podhod predlagam ureditev položnejše klančine (cik-cak). Na ta način bodo Medvode dostopne tudi gibalno oviranim, mamam z vozicki. Prav tako bo bolj prijazen do mlajših otrok s poganjalčki in kolesi (trenutno namrec starši kolesa in poganjalčke nosijo po stopnicah).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba položnejše klančine (cik-cak). Prostora je dovolj.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Podhod v Preski

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Tekom časovnega obdobja je ok.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov