Ureditev podhoda v Preski

pa pa  –  11. 09. 2022  –  Preska
DDB9DB60-C147-43B4-951C-5A450388FB4B.jpeg
DDB9DB60-C147-43B4-951C-5A450388FB4B.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Center Medvod se vse bolj razvija a žal določenim skupinam ljudi (gibalno oviranim, mamicam z vozički, itd) iz Preske in okoliških vasi ostaja peš nedostopen. Klančina za podhod pod železniško progo je namrec izredno strma in za vozičke neprimerna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Za podhod predlagam ureditev položnejše klančine (cik-cak). Na ta način bodo Medvode dostopne tudi gibalno oviranim, mamam z vozicki. Prav tako bo bolj prijazen do mlajših otrok s poganjalčki in kolesi (trenutno namrec starši kolesa in poganjalčke nosijo po stopnicah).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba položnejše klančine (cik-cak). Prostora je dovolj.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Podhod v Preski

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Tekom časovnega obdobja je ok.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

NeČe želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov