Ta projekt ni bil izglasovan.

Razširitev in ureditev ceste

Zg.Rakovnik Zg.Rakovnik  –  11. 09. 2022  –  KS Sora
SodelujGlasuj4.jpg
SodelujGlasuj4.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Zgornjem Rakovniku se na delu ceste poleg travnika ne moreta srečati na razdalji, večji od 100 metrov, dva avtomobila. Težko se srečata že avto in kolesar oz. avto in pešec. Zato je ta odsek ceste nevaren. Na delu ceste tudi manjka zaščitna ograja z vsaj petmetrskim prepadom. Če se srečata dva avtomobila, se mora eden vrniti vzvratno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo razširitev in ureditev ceste na delu občinskega zemljišča na trasi vzporedno s travnikom, vključno z ovinkom na zahodni strani travnika.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina bi razširila in uredila cesto z manjkajočim delom zaščitne ograje.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

k.o. Preska, k.š. 1293/1 in 1293/2

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V predvidenem časovnem obdobju

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.Vrednost projekta: 25000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • NEUČAKANI

  problem od leta 1965. na občini ni bilo do zdaj posluha.Pobira se komunalni prispevek za novogradnje.Varnost se je drastično poslabšala.

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov