Ta projekt ni bil izglasovan.

Rekonstrukcija asfaltne ceste Studenčice-Tehovec

Rok Tehovnik Rok Tehovnik  –  11. 09. 2022  –  Polhograjci 1
Lokacija rekonstrukcije
Lokacija rekonstrukcije

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je cesta pomembna tako za prebivalce vasi Tehovec, dnevne migrante, športne prireditve, ob koncih tedna za prebivalce občine Medvode in okolice, ter ne nazadnje tudi kot obvoznica v primeru obnove ceste v Ločnici ali naravnih nesrečah, vidimo to investicijo kot izredno pomembno. S to investicijo tako vsaj minimalno vzdržujemo ter preprečujemo nadaljnjo propadanje pomembne infrastrukture, skrbimo za varnost na cesti in kažemo odnos do krajanov vseh Medvod.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se cesta Studenčice-Tehovec (med ˝Srovim robom˝ in peskokop) obnovi. Ob izgradnji ceste (leta 2000) premalo nasut tampon, se je cesta posedla in razpokala. Zato je tampon potrebno zamenjati in ponovno preplastiti odsek. V preteklih 20 letih ni vlagalo v to cesto, bomo s tem preprečili pospešeno propadanje ceste. Z obnovitvijo ceste poskrbimo tudi za varnost vseh uporabnikov (poleti še posebej kolesarjev in rolkarjev) pozimi pa zaradi nezmožnosti pluženja ostalemu prometu. Torej s to investicijo poskrbimo za varnost uporabnikov in preprečimo še večjo škodo, že nastaja na cestišču.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta temelji na nezahtevnih delovnih sklopih (DS), zaradi nezahtevne konfiguracije terena: -odstranitev degradiranega asfalta, -izkop zemljine na površini celotnega degradiranega asfalta in v dolžini ugreznine utrditev terena, -dovoz ustreznega gramoza in valjanje le-tega, -novo asfaltiranje predlagane površine.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Odsek se nahaja na cesti LC 251101, Preska –Tehovec- Suše ,med ˝Srovim robom˝ in peskokop (koordinate GKY451645 in GKX108521). Slika je priložena. Potrebno je obnoviti cesto v dolžini 80m in širini 2m. Lastnik ceste je občina Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Čimprej, da se prepreči dodatna škoda na vozišču.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vaška skupnost Tehovec je v času svojega obstoja vedno preusmerila sredstva iz »redne dejavnosti« v komunalno infrastrukturo. To je pripravljena narediti tudi tokrat. V primeru potrditve predlogo, so krajani pripravljeni pomagati po svojih močeh, kot so to delali ob sami izgradnji ceste pred 20 leti.Vrednost projekta: 13000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov