Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt je enak kot projekt št. 246, ki smo ga uvrstili na glasovanje. Pri projektu 246 je priloženo tudi soglasje lastnika zemljišča, ki pri tem projektu manjka.

Popravilo požarnega bazena in pripadajoče omarice

ŽigaB ŽigaB  –  12. 09. 2022  –  KS Zbilje
Lokacija
Lokacija

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Požarni bazen že dolgo časa ne drži vode. Kljub hidrantom je bazen siguren vir požarne vode. Pripadajoča omarica ni vzdrževana, oprema noter je vprašljivega stanja. Z ureditvijo bi prispevali k požarni varnosti zaselka Žeje

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pregled in popravilo požarnega bazena, ter ureditev pripadajoče omarice

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pregled in sanacija bazena, pridobitev predračunov za pripadajočo opremo v omarici.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Med dovozom k Iskri in Petelinarjem.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Cimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Nisem dobil ponudb za opremo, lahko pa jih dobim
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov