Usmerjevalne table v Zbiljah

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  13. 09. 2022  –  KS Zbilje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Zbiljah (in Žejah) so zelo razmetane hišne številke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Table z oznakami oz. napisi hišnih številk.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

-

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Zbilje in Žeje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

-

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagateljica: Vlasta ŠetinaVrednost projekta: 8000 €

Temu predlogu manjka samo nekaj glasov, da bo v top 3 na tem območju!

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • FRANC ŠETINA

  Podpiram predlog označbe hišnih številk.Po oceni bi bilo potrbno postaviti cca 11 tabel,za strnjeno naselje Zbilje proti jezeru pa se postavi tabla s tlorisom stavb s hišnim številkami.Za naselje Žeje pa je predvideno 5 tabel.Ocenjena vrednost je 4000 eur

  Ni glasov  | 
  0
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov