Ureditev prometa do Zbiljske dobrave

A. A.  –  14. 09. 2022  –  KS Zbilje
Ureditev prometa do Zbiljske dobrave
Ureditev prometa do Zbiljske dobrave

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta, ki poteka od glavne ceste, med njivami in parkiriščem, do Zbiljskega jezera je zaradi količine prometa in neprilagojene hitrosti voznikov vse bolj nevarna za sprehajalce, otroke, kolesarje. Še posebej problematičen je odsek, kjer se asfaltirana cesta spusti proti Zbiljski dobravi in zavije levo proti košarkarskemu igrišču in Piceriji Sedmica, kjer je še eno parkirišče. Ta del je za sprehajalce in voznike zelo nepregleden in izjemno nevaren, zato bi moral biti tu promet omejen.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je poskrbeti za varnost sprehajalcev in ureditev okolja. Predlagamo odstranitev trenutne zarjavele neuporabne dvižne rampe pred spustom proti jezeru in na istem mestu namestitev nove. Promet naj se od rampe naprej prepove za motorna vozila (tako kot je bilo včasih), saj je dovolj veliko označeno parkirišče na desni strani ceste, ki poteka proti jezeru. Dostop naj bo omogočen le dostavnim vozilom lokalov ob jezeru in invalidom. Odstrani naj se tabla za parkirišče ob jezeru in naj se namesti nova tabla, da je promet prepovedan. Na začetku ali nekje na sredini ceste, ki poteka od glavne ceste do rampe, naj se namesti koš za smeti in pasje iztrebke, saj vse več enih in drugih leži ob strani ceste, prvi koš za smeti je na koncu parkirišča. Na začetku ceste naj se namesti tabla za umirjen promet in opozorilna tabla za sprehajalce psov. Če je dovolj občinske zemlje oziroma je parcela, kjer poteka cesta dovolj široka, bi lahko ob cesti zasadili drevesa, ki bi sčasoma sprehajalcem nudila nekaj sence in prijetnejši sprehod ter naredila prijaznejši, vabljivejši »vhod« na Zbiljsko dobravo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pri izbranih ponudnikih bi bilo treba naročiti: - demontažo stare dvižne rampe in nakup ter montažo nove - opozorilne table oz. prometne znake - koša za smeti in pasje iztrebke - zasaditev dreves (če je dovolj prostora)

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Nepremičnine so v lasti Občine Medvode, in sicer parc. št. 87/7, 661/1, 95/2, 660 in 105/2, vse k.o. 1971 Zbilje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Če je mogoče, naj se projekt izvede čimprej, saj gre za varnost ljudi.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov financiranja nismo pridobili.Vrednost projekta: 10000 €

Projekt se uvrsti na glasovanje v prilagojenem obsegu. Zaprtje Zbiljske dobrave za promet bo možno po izgradnji novega parkirišča, katerega lokacija je določena v Občinskem prostorskem načrtu. Zaprtje spodnjega parkirišča bi v tem trenutku povzročilo še večji prometni kaos v naselju Zbilje. Projekt tako obsega odstranitev rampe in ureditev posebnega koridorja za pešce na klancu ob obstoječi cesti. Namestila se bo tudi dodatna prometna signalizacija.

Temu predlogu manjka samo nekaj glasov, da bo v top 3 na tem območju!

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov