Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se izloči iz glasovanja. Nova klop na območju igrišča je vključena v projektu 309.

Klopce

Darja Darja  –  14. 09. 2022  –  KS Senica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Druzenje

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postqvitev novih klopc pri Ks Senica na travniku za druzenje mladine ter na igrišču Sniček za starse, saj so vse polomljene.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dobava klopc

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Ks senica in igrišče sniček

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Asap

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

PomocČe želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov