Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev požarnega bazena in menjava hidrantne omarice

MaticO MaticO  –  14. 09. 2022  –  KS Zbilje
Pozarni bazen in hidrantna omarica
Pozarni bazen in hidrantna omarica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam obnovo požarnega bazena in pripadajoče hidrantne omarice z potrebno opremo. Požarni bazen (cca.80 m3 vode), ki je bil zgrajen za potrebe zagotavlajanja zadostne količine požarne vode v primeru požara na bližnjih kmetijah, obrtnih delavnicah ali stanovanjskih objektih na žejskem hribu, je zaradi dotrajanosti popustil in trenutno ne opravlja svojega namena. Potreben bi bil pregled gradbenega strokovnjaka in z posegom zagotoviti vodotesnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam obnova požarnega bazena in zamenjava hidrantne omarice. Bistvo je, da bo požarni bazen ponovno funkcionalen, ker trenutno pušča. Gre za požarni bazen v velikosti 5x4x4m, kar je skupno 80 m3 vode.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebne bi bile naslednje aktivnosti: 1. Temeljito čiščenje požarnega bazena 2. Kitanje nastalih špranj 3. Prevleka z dodatnim nanosom betona za dolgotrajni obstoj 4. Menjava dotrajane hidrantne omarice

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Zbilje 6 – soglasje v prilogi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Predlagani časovni okvir je v redu.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnega financiranja nimamo. Požarni bazen bi sicer morali že obnoviti v sklopu, ko so gradili kanalizacijo, vendar ni bilo realizirano. Idejo podpira tudi PGD Zbilje.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 17000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov