Ta projekt ni bil izglasovan.

Umirjanje prometa na nevarnem križišču pri novem naselju v Vašah

pa pa  –  14. 09. 2022  –  KS Vaše - Goričane
Pogled na levo, ki ga ima pešec ob prečkanju cestišča
Pogled na levo, ki ga ima pešec ob prečkanju cestišča

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Čeprav je omejitev hitrosti skozi Vaše 50km/h, se vozniki te omejitve ne držijo. Problematični niso le osebni avtomobili ampak tudi tovornjaki. Cesta skozi Vaše je že sama po sebi ozka in prekoračitev omejitve predstavlja nevarnost za udeležence v prometu. Dodatno pa se ta nevarnost še poveča na koncu Vaš, pred Goričanami v nepreglednem nevarnem križišču. Križišče je nevarno za prav vse udeležence prometa: za avtomobile in kolesarje, ker zaradi neprilagojene hitrosti nekatera vozila v ovinku že vozijo po nasprotno vozečem pasu. Še posebej pa je križišče nevarno za pešce, ki želijo cesto prečkati (nepregleden prehod za pešce) in vozila, ki se želijo vključiti na cesto Preska-Vaše-Goričane iz ulice, kjer je v gradnji novo naselje. Tem udeležencem v prometu varno prečkanje ceste (pešcem) oz. priključitev na cesto Preska-Vaše-Goričane iz leve strani onemagoča levi ovinke in visoka živa meja. Nameščeno je ogledalo za izboljšanje varnosti a pešcem to ni vidno. Na desni pa je ovinek, ki prav tako zastira pogled. Predlagam, da se na zgoraj omenjenem ovinku/ nevarnem križišču umiri promet s čimer se poveča varnost vseh udeležencev v prometu (voznikov, kolesarjev in pešcev). Predlog je komplementaren z že podanim predlogom o ureditvi kolesarske poti skozi Vaše in Goričane, ki predlaga, da se omejitev hitrosti zniža.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se promet umiri z izgradnjo ležečih policajev in znižanjem omejitve hitrosti. Tudi že obstoječ prehod za pešce se uredi na ležečem policaju nad katerega se namesti znak za prehod za pešce s svetlobno signalizacijo. S tem so vozniki na cesti Preska-Vaše-Goričane primorani zmanjšati hitrost, kar pa pripomore k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Predvsem bo križišče bistveno varnejše za prebivalce novega naselja. Nova naselja namreč potrebujejo tudi prilagoditve in izboljšanje prometne infrastrukture. Spremembe v prometni infrastrukturi so vidne tudi v nekaj okoliških naseljih: v Rakovniku je na primer urejen prehod za pešce na ležečem policaju, v Retečah pa je uvoz na cesto Medvode- Škofja Loka iz novega naselja dvojčkov urejen s semaforjem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba ležečih policajev, ki bo povečala varnost v križišču in umirila promet.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Nevarno križišče med Vašami in Goričanami: * v kolikor se peljemo iz Preske skozi Vaše proti Goričanam, je to zadnji desni ovinek, ki se še nahaja v Vašah * pod Goričanskim gradom

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Ker je ovinek nevaren za vse udeležencev prometu, predlagam izvedbo čim prej.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

NeVrednost projekta: 8000 €

Iz projekta se zaradi finančnih omejitev izloči svetlobna signalizacija.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • IvanŽ

  Za boljšo vidljivost se naj najprej uredijo ograje ob cesti oz. odstranijo , če pa še ne bo dovolj se lahko vgradi semafor z radarjem ali pa samo radar za merjenje hitrosti. Hitrostne ovire niso samo ovire za udeležence prometa temveč so tudi ovire za intervencijska vozila ,povabim pa tudi predlagatelja ,naj se pride samo en dan vozit z traktorjem čez tako opevane ovire kajti kar močno obremenjuje traktoristov hrbet .Sicer pa je cesta v slabem stanje ,izstopajoči jaški ,pokrpan asfalt .

  5  | 
  5
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov