Ta projekt ni bil izglasovan.

Zamenjava lovilne mreže za goloma na velikem nogometnem igrišču v Smledniku

Simon10 Simon10  –  14. 09. 2022  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutne lovilne mreže za goloma so dotrajane, doštukane in na več mestih raztrgane in resnično ¨kazijo¨ izgled objekta ter ne opravljajo kakovostno svojega bistvenega namena kar je zadrževanje žoge na samem nogometnem igrišču.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z namestitvijo novih lovilnih mrež za nogometnima goloma bodo mreže opravljale svoj namen, kar pomeni, da se bodo žoge, ki zgrešijo nogometni gol, zadržale v objektu (na nogometnem igrišču). Ker sedaj se žoge na eni strani gola zadenejo v sam objekt oziroma fasado šole ali pa zadenejo parkirane avtomobile na parkirišču, ki je za golom. Na drugi strani igrišča pa žoge letijo na koruzno polje, kjer jih je zelo težko najti oziroma se porabi veliko časa, da se žoga najde. Nogometno igrišče se uporablja za treninge in tekme nogometnega kluba, uporabljajo pa ga tudi drugi uporabniki kot so veteranske in rekreacijske skupine, za šolske potrebe,....

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- Odstranitev stare poškodovane nylon mreže in pritrdilnih elementov, - Brušenje in barvanje nosilnih stebrov mrež s temeljno in pokrivnim lakom,2x, - Namestitev novih pritrdilnih mest, - Demontaža armaturnih mrež in odvoz na deponijo-tovorni avto, - Zaščitna mreža polyetilen 10x10cm,fi4mm, zunanje odporna, proti UV žarkom z obrobo 27,20x4,10m= 112mx2 z montažo in montažnim materialom (napenjalci, žična vrv, žične spone, karabini...).

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na velikem nogometnem igrišču v Smledniku katerega lastnik je Občina Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt je zaželjeno, da se izvede čim prej ko je možno.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Člani kluba so pripravljeni pomagati pri lažjih izvedbenih delih, če bi bilo to potrebno.


Vrednost projekta: 18000 €

Po dogovoru s predlagateljem se v projekt doda tudi menjava starih drogov na katere se namesti lovilna mreža.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov