Zaščitna ograja ob Zbiljskem jezeru

A. A.  –  15. 09. 2022  –  KS Zbilje
251.jpg
251.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob Zbiljskem jezeru poteka ograja od Gostišča Jezero do konca Bistroja Dotik nato pa se na najbolj nevarnem delu, pred klančkom do sprehajalne poti in igrišč, konča. Predel klančka je nevaren predvsem za otroke, ki se tu vozijo tudi s kolesi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je poskrbeti za varnost ljudi. Predlagam podaljšanje kovinske zaščitne ograje do makadamske sprehajalne poti in obnovo ograje, kjer je to potrebno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pri izbranem izvajalcu bi bilo treba naročiti primerno ograjo in njeno montažo.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Gre za nepremičnine tik ob Zbiljskem jezeru. Lastnik nepremičnin parc. št. 675/6 in 675/8, obe k.o. 1971 Zbilje so Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., vendar mislim, da ima nepremičnine v najemu Občina Medvode, v upravljanju pa Turistično društvo in Krajevna skupnost Zbilje. Če bi bilo vseeno potrebno dodatno soglasje lastnika, ga mora pridobiti najemojemalec.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Čimprej, gre za varnost ljudi, predvsem otrok.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov financiranja nisem pridobila, za sofinanciranje bi lahko prosili Krajevno skupnost Zbilje.Vrednost projekta: 3000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 3.000 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 27. 07. 2023


   Izveden

   Izvajalec je montiral manjkajočo ograjo ob Zbiljskem jezeru. Končna vrednost projekta: 2.000,80 EUR