Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt je enak kot projekt številka 237, ki smo ga že umestili na glasovanje, zato se ta ne uvrsti na glasovanje.

Usmerjevalne table za hišne številke

Vlasta Šetina Vlasta Šetina  –  15. 09. 2022  –  KS Zbilje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker so številke razmetane

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Hišne številke

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ne vem

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Vas Zbilje (in Žeje)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Čimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

NeČe želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov