Defibrilator (AED) -- Seničica 1

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  15. 09. 2022  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Aparat je namenjen za oživljanje oseb po zastoju srca. Na Seničici je v razdalji od št. 1 do št. 6 več kot 10 oseb v starosti od 65 let in več, dostopnost je pa zdaj več kot 5 minut.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam instalacijo defibrilatorja na Seničici št. 1, ki je ob cesti in zato dostopna ob nujnih primerih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev naj bi izvedla pooblaščena organizacija za postavitev in za vzdrževanje.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Seničica št. 1 (Šušteršič), p. št. 170/1, k.o. Golo Brdo

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V prvi polovici leta 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Za izvedbo projekta je potrebno: pritrditev aparata na steno in povezava na električno omrežje. Predlagateljica: Ivana ŠušteršičČe želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov