Varen in prijeten most čez Soro

Anže Jenko Anže Jenko  –  15. 09. 2022  –  KS Medvode - center
Slika - problematičnega - trenutnega stanja (levo) in fotomontaža ideje (desno)
Slika - problematičnega - trenutnega stanja (levo) in fotomontaža ideje (desno)

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Reka Sora, z občino, knjižnico in tržnico na enem ter pošto, banko, avtobusno in železniško postajo na drugem bregu, ločuje središče Medvod. Bregova povezujeta dva mostova, oba v svoji širini v največji meri namenjena avtomobilskemu prometu, preko obeh pa lahko dostopamo do vseh cest in objektov na sotočju. Na "starem" mostu je zelo malo prostora namenjenega pešcem in kolesarjem - pločnik širok slab meter, na katerem je težko vzporedno hoditi z otrokom, vozičkom, psom ... Tudi, če se hodi v gosjem redu je lahko tam nevarno ob srečevanju dveh vozil. Kolesarji, so na cestišču in tako neposredno izpostavljeni mimo vozečim avtomobilom. Problematiko trenutnega stanja dobro opisuje priložena črno-bela slika.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na tako pomembni povezavi, ki bo ob izgradnji brvi čez Savo še pomembnejša, je treba več prostora nameniti drugim oblikam mobilnosti. Avtomobili naj ostanejo na glavni cesti in novem mostu, najkrajša povezava pa naj bo namenjena vsem ostalim in tako tudi prijetnejša in varnejša. Vse to je pomembno z vidika spodbujanja trajnostne mobilnosti. Kako bi lahko most izgledal v prihodnosti prikazuje priložena barvna fotomontaža. Ta prikazuje idejno postavitev klopi in dreves v koritih. Most bi bil tako poleg rož poleti in lučk v decembru še bolj prepoznaven in večji del identitete mesta. Kot je v drugem podobnem predlaganem projektu razumljeno, tukaj ne predlagamo širitve mostu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zapora mostu se izvaja že vsako leto v času Evropskega tedna mobilnosti, za trajno zaporo pa bi bilo treba najbrž vložiti še nekaj dela v občinski upravi (strošek elaborata?). Na novo pridobljen prostor bi se lahko, poleg že krasnih rož na ograji, še olepšalo in uredilo z drevesi v koritih in klopmi, na katerih bi posedali mimoidoči.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Most čez Soro pri knjižnici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Kadarkoli v tem času.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov