Ta projekt ni bil izglasovan.

Dopolnitev in nadgradnja točke prve pomoči (in intervencije) v Žlebeh na Planini

Katja Katja  –  15. 09. 2022  –  Polhograjci 2
bear-3904061_1920.jpg
bear-3904061_1920.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na območju je veliko gozdnih površin. Oddaljenost od Preske, kjer je gasilski dom, pa je za kritične trenutke lahko predolga. Ob takšnih sušnih obdobjih, ki smo jim priča v zadnjih letih, na območju Žleb obstaja velika nevarnost hitrega širjenja morebitnih požarov. Z namenom večje varnosti občanov, nepremičnin in gozdnih površin predlagam, da se točka prva pomoči na Planini (ki je bila izglasovana v sklopu participativnega proračuna za obdobje 2021/2022), dopolni z gasilsko opremo, ki je potrebna za prvo posredovanje in gašenje začetnih požarov (bodisi na gozdnih površinah ali stanovanjskih objektih) do prihoda intervencijske službe.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam nakup in postavitev naslednje opreme: - 2x vedro (12l plastično, vzdržjivo) - 1x požarna odeja oz. gasilni prt - 2x požarna metla - 1x orodje za reševanje na stojalu (8-delno) - 1x vedrovka oz. brentača (A10) 10L- za začetne požare - 2x ročni gasilni aparat na prah - 9kg - 1x ročni gasilni aparat CO2 - 5kg - 4x gasilska tlačna cev 20m - C - 1x ročnik na zasun C-52 - 1x ključ za odpiranje nadzemnih hidrantov - 2x ključ za spojke ABC Po potrebi tudi vgradnja opreme v zaščitne hidrantne omarice (strošek tega ni zajet v projekt). Gasilsko društvo Preska bi za okoliške občane lahko pripravilo krajše izobraževanje za uspešno rokovanje z gasilsko opremo in prvo gašenje požarov – kako torej postopati v primeru požarov do prihoda interventne službe. Morda bi bilo smiselno tečaj izvajati 1x letno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potreben bi bil nakup opreme in izvedba izobraževanja. Lastnika parcele sva pripravljena pomagati in organizirati montažo opreme ter pripravo priključka za točenje vode v prenosne gasilske pripomočke.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Opremo bi namestili v za to pripravljen prostor ob cesti na sv. Jakob (poleg defibrilatorja in prve pomoči - v izvajanju). Prostor odstopi in pripravi lastnik parcele 223/9. Soglasje v priponki.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Montaža je možna v prvi polovici leta 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Zunanji viri (so)financiranja projekta so vezani na predpripravo in montažo. Lastnik parcele 223/9 ponudi: - Pripravo prostora. Lokacija ob cesti in dostopna drugim vaščanom in pohodnikom. Mesto montaže bo na senčni strani, zavarovano pred padavinami. - Montažo opreme.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 3000 €

V projekt smo dodatno vključili tudi omarico za opremo.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov