Ureditev okolice pri taborniški hiški Rodu dveh rek Medvode

Martin Kikelj Bedenčič Martin Kikelj Bedenčič  –  16. 09. 2022  –  Preska
Okolica hiške.jpg
Okolica hiške.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri taborniški hiški v Preski smo taborniki v zadnjih dveh letih vložili veliko truda v urejanje okolice. Vizija je, da bi pod Čerenom ustvarili prijetno okolje ob gozdu, kjer bi čas preživljali tako taborniki kot ostali občani.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ena od idej, kako bi pripomogli k skupnosti je, da bi ob Hiški zasadili sadna drevesa. Sadna drevesa bi bila na voljo vsem mimoidočim, da bi si z njih odtrgali sadež ali pa, da bi preživljali čas v njihovi senci. Poleg dreves bi v okolici postavili dve visoki gredi na katerih bi se člani rodu učili kako pridelovati zelenjavo. Postavili bi dve klopi in mizo ob robu gozda, da bi se mimoidoči sprehajalci lahko odpočili, taborniki pa bi lahko izvajali taborniška srečanja pod krošnjami dreves.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za začetek bi bilo potrebno urediti primerno podlago, zato bi bilo potrebno nasuti zemljo na določenih predelih zemljišča. Poleg tega bi bila dodatna zemlja potrebna tudi za saditev sadik. Nato bi najeli izvajalce za zasaditev sadik, postavitev visokih gred in izdelavo ter postavitev klopi in mize.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal pri taborniški hiški Rodu dveh rek Medvode. Številka parcel: 333/1, 333/2, 335/9. Parcele so v lasti Občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt bi lahko izvedeli v pomladi 2023, ko je primeren čas za delo zunaj in primeren čas za saditev dreves. Kar se tiče izdelave klopi in mize, bi se lahko lotili že marca ali aprila, saj bi delo na terenu zahtevalo le dan ali dva.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Za projekt nimamo zunanjih virov financiranja, vendar pa smo taborniki pripravljeni pomagati v obliki prostovoljnega dela.Vrednost projekta: 6000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 6.000 evrov.

  • Datum objave 07. 06. 2023


   Načrtovanje

   Skupaj s predlagateljem načrtujemo izvedbo projekta in zbiramo ponudbe.

  • Datum objave 01. 12. 2023


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalca, ki bo s pomočjo tabornikov izvedel načrtovan projekt.