Povečanje varnosti udeležencev v prometu

SabinaT SabinaT  –  16. 09. 2022  –  KS Seničica – Golo Brdo
Odsevnik_slika.jpg
Odsevnik_slika.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Golem Brdu in Seničici lokalne in krajevne ceste zelo pogosto prečkajo različne divje in domače živali, predvsem zato, ker večji del cest poteka skozi gozd in travnike, prometa po teh cestah pa je vse več in je vse hitrejši. Tovrstna srečanja so nevarna tako za voznike kot za živali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam namestitev modrih odsevnikov na obstoječe obcestne količke in namestitev novih količkov tam, kjer so poškodovani ali jih ni. Modri odsevniki na obcestnih količkih so posebna svetlobna odvračala, ki pomagajo preprečiti trke z divjimi živalmi. Ko žarometi obsvetijo te odsevnike, ti odbijajo svetlobo pravokotno na smer vožnje in ustvarijo nevidno svetlobno pregrado, ki je za žival moteča, tako da ta takrat ne prečka ceste. V okviru dodatne varnosti predlagam še, da se ponovno pobarvajo črte na lokalni cesti in oznake za kolesarje, tokrat z bolj kvalitetno in bolj vzdržljivo barvo kot nazadnje, da ne bodo takoj obledele.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bo določiti število manjkajočih količkov ob lokalni cesti in določiti območja, kjer so potrebni modri odsevniki (kjer se giba divjad). Predlagam, da se v predloge vključi krajane in lovce. Količke in odsevnike namesti koncesionar. Koncesionar poskrbi tudi za nove črte in oznake kolesarjev na lokalni cesti. Predlagam, da vzamete Heliosovo barvo, ki se ne redči, da bo zdržala dlje.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt se izvede ob lokalnih in krajevnih cestah v KS Seničica – Golo Brdo, kjer soglasja niso potrebna.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V času izvajanja projektov Participativnega proračuna 2023/24.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja. Mogoče se lahko vpraša Helios, če bi dali popust na barvo. Jaz lahko sodelujem pri določitvi območja, kjer opažam srne in druge živali ob cesti.


Vrednost projekta: 6000 €

V projekt smo vključili zamenjavo celotnih količkov, saj so mnogi poškodovani ali odtujeni.Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 7.000 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 01. 12. 2023


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalca, ki je že začel z namestitvijo novih odsevnikov.